จูเวลอาร์ค อินเตอร์เนชั่นแนล เยี่ยมชมและมอบของบริจาค

จูเวลอาร์ค อินเตอร์เนชั่นแนล เยี่ยมชมและมอบของบริจาค

โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่

เมื่อวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม2554 ที่ผ่านมา มูลนิธิคุณพ่อเรย์และโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและพนักงานจาก บริษัท จูเวลอาร์ค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในโอกาสที่มาเยี่ยมชมการดำเนินงานโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา โดยมีอาจารย์ณรงค์ รัตนโสภา หัวหน้าฝ่ายวิชาการ กล่าวต้อนรับและชี้แจงการดำเนินงานโรงเรียนฯ ในโอกาสนี้ บริษัท จูเวลอาร์ค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้มอบของบริจาค
ได้แก่ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำนักงาน พร้อมกับเงินสดสนับสนุนการดำเนินงานโรงเรียนฯ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท และเก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑๐๐ ตัว นอกจากนี้ยังได้รับชมความสามารถกีฬาฟันดาบของนักเรียนพิการและการแสดงจากบริษัท จูเวลอาร์ค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และมีกิจกรรมสัมพันธ์โดยการเล่นกีฬาวีลแชร์บาสเก็ตบอลระหว่างทีมโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่กับทีมบุคลากรจากบริษัท จูเวลอาร์ค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งสร้างความประทับใจให้กับคณะแขกเยี่ยมชมและนักเรียนเป็นอย่างมาก
ในโอกาสนี้ โรงเรียนฯ ขอขอบพระคุณผู้บริหารและพนักงานจาก บริษัท จูเวลอาร์ค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นอย่างมาก ที่ให้เกียรติมาเยี่ยมชมการดำเนินงานโรงเรียนและร่วมทำกิจกรรมกับนักเรียน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความกรุณาจากท่านอีกในโอกาสต่อไป