ฉลอง 25 ปี บ้านเด็กพระมหาไถ่ พัทยา

ฉลอง 25 ปี บ้านเด็กพระมหาไถ่ พัทยา

วัน เสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2558 เวลา 9.00 น. ที่ผ่านมา มูลนิธิคุณพ่อเรย์ จัดงาน “ฉลองครบรอบ 25 ปี บ้านเด็กพระมหาไถ่พัทยา” ขึ้น ณ บ้านเด็กพระมหาไถ่ พัทยา พิธีการเริ่มต้นด้วยพิธีมิสซาขอบพระคุณพระเป็นจ้า จากนั้นเป็นการแสดงของบรรดาเด็ก ๆ และการมอบโล่เกียรติคุณสำหรับ ผู้สนับสนุนหลักจากต่างประเทศ ตามด้วยอดีตผู็อำนวยการและผู้จัดการบ้านเด็กพระมหาไถ่ฯ และบรรดาสื่อมวลชนท้องถิ่นที่ให้การสนับสนุนมูลนิธิฯ ด้วยดีเสมอมา

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อเป็นการจัดตั้ง “กองทุนการศึกษา” สำหรับเด็ก ๆ ต่อไป