ชมนิทรรศการโรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง

ชมนิทรรศการโรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง

วันที่ 10 ธันวาคม 2557 เด็กและเจ้าหน้าที่หมู่บ้านเด็กคุณพ่อเรย์ จำนวน 30 คน ได้ไปเยี่ยมชมนิทรรศการของทางโรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ในโอกาส ครบรอบ 50 ปี โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง โดยโรงเรียนจัดให้ทุกท่านที่สนใจเข้าเยี่ยมชมได้ตั้งแต่วันที่ 8-13 ธันวาคม 2557 ภายในงานมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชา อาทิเช่น ซุ้มนิทรรศการชีวประวัติความเป็นมาของผู้ก่อตั้งโรงเรียนเซนต์โยเซฟระยองและซุ้มนิทรรศการของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย วิทยาศาสตร์ และซุ้มอื่น ๆ อีกมามาย ทั้งนี้เด็ก ๆ ยังสามารถเข้าร่วมสนุกกับกิจกรรมในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้อีกด้วย