ชมรมมัคคุเทศก์อาชีพ  เมืองพัทยามาเลี้ยงอาหารเด็กเล็ก  และช่วยจำหน่ายบัตรชิงโชคการกุศล 2012

ชมรมมัคคุเทศก์อาชีพ เมืองพัทยามาเลี้ยงอาหารเด็กเล็ก และช่วยจำหน่ายบัตรชิงโชคการกุศล 2012

 

เมื่อวันพฤหัสที่ 21 มิถุนายน 2555  เวลา 10.00-12.00 น.  ชมรมมัคคุเทศก์อาชีพเมืองพัทยา  นำโดยไกด์พอล  คุณชูเดช  สุขอร่าม ประธานชมรม, คุณสนอง  คงเสน  และสมาชิกชมรมรวม 8 ท่าน  ได้มามอบเงินจำนวน 20,000 บาทจากการจำหน่ายบัตรชิงโชคการกุศล LUCKY DRAW 2012 ของมูลนิธิคุณพ่อเรย์  เพื่อโอกาสครบรอบวันมัคคุเทศก์ไทยในวันที่ 21 มิถุนายนของทุกปี  และรำลึกถึงสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  กรมพระยาดำรงราชานุภาพ  “พระบิดาแห่งมัคคุเทศก์ไทย”  นอกจากนี้ทางคณะฯยังได้เป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพระมหาไถ่ พัทยาด้วย  ขอขอบพระคุณในน้ำใจดีจากทุกท่าน