ชื่นชม ยินดี

ชื่นชม ยินดี

เจ้าหน้าที่จากมูลนิธิคุณพ่อเรย์ร่วมให้กำลังใจในโอกาสฉลอง ครบรอบ 25 ปี ชีวิตนักบวช ของคุณพ่อภัทรพงศ์ ศรีวรกุล ประธานมูลนิธิคุณพ่อเรย์ วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 ณ โบสถ์พระมหาไถ่ ซ.ร่วมฤดี กรุงเทพ

บาทหลวง เปโตร ภัทรพงศ์ ศรีวรกุล เกิดเมื่อวันที่ 3 มกราคม 1968 เป็นบุตรคนที่ 2 จากจำนวนพี่น้อง 7 คน
จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาจาก โรงเรียนเซนต์โยเซฟ ท่าแร่
จบชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
จบชั้นปริญญาตรีจากวิทยาลัยแสงธรรม สาขาวิชาปรัชญาและสาขาวิชาเทววิทยา
ปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
จบปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยนเรศวร สาขาวิชาบริหารการศึกษา
ปริญญาโทจาก Emory University Atlanta U.S.A. สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข
 
ปฏิญาณตนครั้งแรก 25 เมษายน 1989 ปฏิญาณตนตลอดชีพ 3 พฤษภาคม 1992 รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ 5 ธันวาคม 1996
ดำรงตำแหน่งประธานมูลนิธิคุณพ่อเรย์ ตั้งแต่ปี 2010 จนถึงปัจจุบัน