ซายามา พาลูกทัวร์เยี่ยมเด็กเล็ก

ซายามา พาลูกทัวร์เยี่ยมเด็กเล็ก

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม ที่ผ่านมา บริษัท ซายามาทราเวลกรุ๊ป ได้นำคณะลูกทัวร์ 32 คน มาเลี้ยงอาหาร และทำการแสดงให้เด็ก ๆ ที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพระมหาไถ่ พัทยาชม น้อง ๆ มีความสุขและตื่นตาตื่นใจกับชุดและการแสดงครั้งนี้มาก