ซาโนฟี่-อเวนติส ประเทศไทย เยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ซาโนฟี่-อเวนติส ประเทศไทย เยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2555 ที่ผ่านมา บุคลากรจากบริษัทซาโนฟี่-อเวนติส จำนวน 50 ท่าน เดินทางจากกรุงเทพฯ มาเยี่ยมชมการดำเนินงานของมูลนิธิคุณพ่อเรย์ พร้อมทั้งบริจาคสิ่งของและเงิน เพื่อสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพระมหาไถ่ พัทยา โดยมี บาทหลวงภัทรพงศ์ ศรีวรกุล ประธานมูลนิธิฯ ให้การต้อนรับ