ซึ้งในน้ำใจดี

ซึ้งในน้ำใจดี

ขอบพระคุณ
คณะผู้แทนจากบริษัท โตโย ไซกัน (ประเทศไทย) จำกัด ที่ได้มาบริจาคเงินและสิ่งของให้กับมูลนิธิคุณพ่อเรย์ เมื่อ 29 มีนาคม 2557 ขอกุศลผลบุญคุณความดีได้ตอบแทนทุกท่านครับ

บริษัท โตโย ไซกัน