ดนตรีสร้างพัฒนาการ

ดนตรีสร้างพัฒนาการ

กลุ่ม Regents Music Dept จาก โรงเรียนนานาชาติรีเจนท์ มาเล่นดนตรีและร้องเพลงขับกล่อมให้กับเด็ก  ๆที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพระมหาไถ่ พัทยา ได้ฟังก่อนเข้านอน เด็ก ๆ ตั้งใจฟังและรู้สึกตื่นเต้นกับการเล่นไวโอลินและการขับร้องเพลงสากลของ พี่ ๆ มากเนื่องจากเด็ก ๆ ส่วนใหญ่ยังไม่เคยได้รับชมการแสดงดนตรีเช่นนี้มาก่อน ดนตรีเป็นอีกหนึ่งพัฒนาการ เพื่อเสริมสร้างความฉลาดทางด้านอารมณ์ของเด็ก ๆ