“ดอกลิลลี่ในสวนเอเดน” นิยายอักษรเบรลล์ สำหรับน้องตาบอด

“ดอกลิลลี่ในสวนเอเดน” นิยายอักษรเบรลล์ สำหรับน้องตาบอด

วันนี้ (3 มิถุนายน 2556) บาทหลวงภัทรพงศ์ ศรีวรกุล ประธานมูลนิธิคุณพ่อเรย์ ได้เป็นตัวแทนมอบหนังสืออักษรเบรลล์ "ดอกลิลลี่ในสวนเอเดน" ซึ่งรับมอบมาจากคุณ เกศณี ไทยสนธิ ผู้เขียน
ซึ่งได้นำต้นฉบับภาษาปกติไปตีพิมพ์เป็นอักษรเบรลล์ และส่งให้กับองค์กรและโรงเรียนที่ดูแลคนตาบอดทั่วประเทศ โดยมีอาจารย์ออรอร่า ศรีบัวพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยาฯ
เป็นผู้รับมอบ

สำหรับหนังสือ "ดอกลิลลี่ในสวนเอเดน" นี้ เป็นเรื่องราวของซิสเตอร์วีรนันท์ แม่ชีที่ต้องเลือกระหว่างการรับใช้พระเจ้า หรือความรัก เธอต้องเผชิญหน้ากับความดี ความถูกต้อง ความปรารถนา หรือการเสียสละ
เธอจะตัดสินใจอย่างไร และจะฝ่าฟันอุปสรรคนี้ไปได้หรือไม่ ผู้อ่านและพระเจ้าเท่านั้นที่จะตัดสินเธอ

มูลนิธิคุณพ่อเรย์ ขอขอบคุณในน้ำใจ และความตั้งใจดีของคุณเกศณีและเพื่อนๆ สำหรับของขวัญอันพิเศษนี้ ซึ่งเป็นที่ประทับใจของนักเรียนตาบอดเป็นอย่างยิ่ง และเราหวังว่าจะได้มีโอกาสได้ต้อนรับการมาเยี่ยมเยียนจากคุณเกศณีในอนาคต