ดอนเมือง พร้อมให้บริการคนพิการ

ดอนเมือง พร้อมให้บริการคนพิการ

ดอนเมือง พร้อมให้บริการคนพิการ เปิดตัวโครงการ “สะดวก ปลอดภัย คมนาคมยุคใหม่ ใส่ใจคนพิการ”

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556 นายชัชชาติ  สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดโครงการนำร่องจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ  ในโครงการ “สะดวก ปลอดภัย คมนาคมยุคใหม่ ใส่ใจคนพิการ” ซึ่งการเปิดตัวโครงการครั้งนี้ทางท่าอากาศดอนเมืองได้มีการปรับปรุงจัดสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ไม่ว่าเป็นทางลาดสำหรับคนพิการที่ใช้รถเข็นวิลแชร์ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ห้องน้ำ ปุ่มสัญญานขอความช่วยเหลือ การติดตู้ล่ามภาษามือสำหรับคนพิการทางการหู โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้นำผู้พิการกว่า 50 ร่วมเดินทางโดยสายบินแอร์เอเชีย เพื่อทดสอบสิ่งอำนวยความสะดวกไปยังจังหวัดเชียงใหม่อีกด้วย

ในครั้งนี้นายพงศ์ศักติฐ์ กล่าวว่าเพิ่มเติมถึงการสานต่อนโยบายดังกล่าว โดยจะจัดพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและการให้บริการสำหรับคนพิการในท่าอากาศยานอีก 6 แห่งด้วย เพื่อให้คนพิการและประชาชนทั่วไปเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มมากขึ้น