ตรวจวัดสายตา เอ็กซ์เรย์ปอด

ตรวจวัดสายตา เอ็กซ์เรย์ปอด

เราไม่ได้ให้แค่โอกาสทางการศึกษาเท่านั้น แต่ยังใส่ใจในเรื่องสุขภาพที่ดีแข็งแรงด้วย โดยวันที่ 6 มิถุนายนที่ผ่านมา นักเรียนโรงเรียนอาชีวะพระมหาไถ่ พัทยา ได้เข้ารับการตรวจเช็คร่างกาย เอ๊กซ์เรย์ปอดเเพื่อตรวจหาวัณโรค รวมทั้งตรวจสายตา ณ ใต้อาคารวัฒนาธร โรงเรียนอาชีวะพระมหาไถ่ พัทยา