ตรวจสุขภาพเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพระมหาไถ่

ตรวจสุขภาพเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพระมหาไถ่

 

วันพฤหัสบดี 15 พฤศจิกายน 2555 เวลา 09.00 น. คุณพิมพ์กัญอร  ต่อฑีฆะ พยาบาลวิชาชีพ เจ้าของสวัสดิพงษ์คลินิค พัทยาใต้ ได้ตรวจสุขภาพเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพระมาหาไถ่ พัทยา และหยอดวัคซีนป้องกันโปลีโอประจำปี 2555 ครั้งที่1 จำนวนเด็ก 43 คน  ฟรี