ตะลุยแดนความรู้กับครูอาสา

ตะลุยแดนความรู้กับครูอาสา

ในช่วงวันที่ 19 มีนาคม ถึง 26 เมษายน 2555 ห้องสมุดนอร์ทสตาร์ ได้จัดกิจกรรมต้อนรับปิดเทอมฤดูร้อนขึ้น คือ “ตะลุยดินแดนความรู้กับครูอาสา 55” เพื่อจัดกิจกรรมให้น้องๆ ใช้เวลาว่างช่วงปิดเทอมให้เป็นประโยชน์ โดยเปิดสอนภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ให้กับเด็กอายุตั้งแต่ 6-15 ปี
ค่ายครั้งนี้ มีเด็กๆ เข้าร่วมจำนวน 37 คน เด็กๆ ได้รับความสนุกสนานและความรู้ จากคุณครูอาสาสมัครกันถ้วนหน้า ค่ายครั้งนี้มีทั้งเด็กในความดูแลของมูลนิธิคุณพ่อเรย์เอง และเด็กที่มาจากครอบครัวบุคคลทั่วๆ ไป ซึ่งนอกจากจะได้รับความรู้แล้ว เด็กๆ ยังได้เพื่อนใหม่ๆ เพิ่มอีกด้วย
ห้องสมุดนอร์ทสตาร์นอกจากจะมีกิจกรรมให้กับเด็กๆ แล้ว ยังมีการเปิดสอนภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้กับผู้ใหญ่อีกด้วย โดยท่านสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ห้องสมุดนอร์ทสตาร์ เบอร์โทรศัพท์ 038-716 755 หรืออีเมล์ northstarlibrary@hotmail.com