ตักบาตรอาหารแห้ง

ตักบาตรอาหารแห้ง

โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่

แต่เช้าตรูของวันนี้ (16 สิงหาคม 2554) นักเรียนและครูโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ ตื่นกันแต่เช้า เนื่องจากวันนี้มีอีกหนึ่งกิจกรรมใน “สัปดาห์รำลึกถึงคุณพ่อเรย์” ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี เพื่อระลึกถึงการเสียชีวิตของบาทหลวงเรย์มอน แอลลีน เบรนนัน (คุณพ่อเรย์) ผู้ก่อตั้งมูลนิธิคุณพ่อเรย์ โดยในปีนี้เป็นโอกาสครบรอบการจากไปของท่านเป็นปีที่ 8

เช้าวันนี้มีการ “ทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง” ร่วมกันของบรรดานักเรียน ครู อาสาสมัคร บุคลากรของโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ และมูลนิธิคุณพ่อเรย์กว่า 300 คน หลังจากตักบาตรกันแล้วก็รับศีลรับพรจากพระสงฆ์ ทำให้ทุกคนมีใบหน้าที่อิ่มเอิบเปี่ยมด้วยความสุขใจ

ใส่ความเห็น