ต้อนรับ Miss Asia United Nations 2018

ต้อนรับ Miss Asia United Nations 2018

วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.00 – 15.00 น. มูลนิธิคุณพ่อเรย์ นำโดยคุณพ่อ ดร.พิชาญ ใจเสรี ประธานมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ และรองประธานมูลนิธิคุณพ่อเรย์ พร้อมเจ้าหน้าที่ เด็กและคนพิการให้การต้อนรับ Miss Asia United Nations 2018 พร้อมคณะ มาทำกิจกรรมและสนับสนุนงานสังคมสงเคราะห์ของมูลนิธิคุณพ่อเรย์ ก่อนจะเดินทางไปร่วมประกวด Miss United Nations 2018 ในเดือนกรกฎาคม 2561 นี้ ที่ USA ในนามทูตทางวัฒนธรรม สร้างสรรค์ความดี ให้กับองค์กรสาธารณกุศลในประเทศไทย และไปทำหน้าที่ประสานงานสร้างสัมพันธไมตรีในระดับนานาชาติกับทุกประเทศทั่วโลก