ทวงถามความคืบหน้าก่อสร้างสะพานลอยคนพิการ

ทวงถามความคืบหน้าก่อสร้างสะพานลอยคนพิการ

26 พ.ค. 2559 มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิาการ นำทีมบุคลากร นักเรียนพิการ และผู้นำชุมชน เดินขบวนยื่นหนังสือถึงนายกเมืองพัทยา เพื่อถามความคืบหน้าการก่อสร้างสะพานลอยติดลิฟท์สำหรับคนพิการ เด็ก และคนชรา ซึ่งจะก่อสร้างบนถนนสุขุมวิท บริเวณหน้ามูลนิธิคุณพ่อเรย์