ทหารอเมริกัน จาก Cobbra Gold  ทำกิจกรรมกับนักเรียนพิการโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา

ทหารอเมริกัน จาก Cobbra Gold ทำกิจกรรมกับนักเรียนพิการโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ผ่านมา ทหารอเมริกันที่ฝึก Cobbra Gold ทำกิจกรรมกับนักเรียนหลักสูตรคอมพิวเตอร์และการจัดการธุรกิจ ภาคภาษาอังกฤษ โดยการร่วมจัดกิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนและพี่ๆ ทหาร เพื่อเป็นการฝึกการใช้ภาษาอังกฤษในสถาณการณ์จริง นอกจากนี้ทหารอเมริกัน ได้จำลองเป็นคนพิการเพื่อรับรู้และเข้าใจการใช้ชีวิตของคนพิการ เช่น การใช้ไม้ค้ำยันและการนั่งรถวีลแชร์ในการทำภารกิจประจำวัน หลังจากนั้นได้มีการแข่งขันกีฬาวีลแชร์บาสเก็ตบอลและตะกร้อร่วมกับนักเรียนพิการ สร้างความสนุกสนานเป็นอย่างมากขอขอบพระคุณ ทหารอเมริกันจาก Cobbra Gold เป็นอย่างมาก ที่มาให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษและร่วมทำกิจกรรมกับนักเรียน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ให้การต้อนรับท่านอีกในโอกาสต่อไป