ทอล์คโชว์สร้างแรงบันดาลใจ

ทอล์คโชว์สร้างแรงบันดาลใจ

เมื่อวันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม 2557 เมืองพัทยา ร่วมกับโรงละครทิฟฟานี่พัทยา และมูลนิธิคุณพ่อเรย์ จัดกิจกรรมเพื่อมอบประโยชน์แก่สังคม โดยจัด "ทอล์คโชว์ ฝันให้ไกล ไปให้ถึง…อวกาศ" โดยคุณมิ้ง พีรดา เตชะวิจิตร์ นักบินอวกาศคนแรกของไทย ได้ให้เกียรติมาร่วมฑพูดคุยถึงความฝันในวัยเยาว์ รวมถึงโอกาสและการฝ่าฝันอุปสรรคต่าง ๆ จนได้รับคัดเลือกให้อวกาศ ซึ่งผู้ที่มารับฟังได้แก่นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดชลบุรี 

นอกจากนี้แล้วยังได้มีการแสดงจากน้อง ๆ มูลนิธิคุณพ่อเรย์ และนักมายากลที่กำลังมาแรงในยุคนี้ มาสร้างสีสัน มีการมอบรางวัลการประกวดเขียนเรียงความเรื่อง "วิทยาศาสตร์ไทย เด็กไทยคิดไกลถึงอวกาศ" รวมถึงนิทรรศการให้ความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์และอวกาศจาก Gistda 

งานนี้ต้องบอกว่า เด็ก ๆ ได้รับประโยชน์แบบเต็มอิ่ม เพราะนอกจากจะได้ฟังเรื่องราวจากคุณมิ้ง พีรดา เตชะวิจิตร์ แล้ว ยังได้ใกล้ชิดถ่ายรูปร่วมกับผู้สร้างแรงบันดาลใจให้พวกเขาอีกด้วย มุลนิธิคุณพ่อเรย์ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนทุกท่านที่ทำให้กิจกรรมนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีมา ณ โอกาสนี้ด้วย