ทัพคนพิการจากเมืองพัทยากว่า 500 ชีวิต เข้าร่วม “มหกรรมคนพิการจังหวัดหนองคาย” หวังปลุกพลังคน พิการทั่วประเทศ

ทัพคนพิการจากเมืองพัทยากว่า 500 ชีวิต เข้าร่วม “มหกรรมคนพิการจังหวัดหนองคาย” หวังปลุกพลังคน พิการทั่วประเทศ

เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ลานน้ำพุพญานาค อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ได้จัดพิธีเปิดมหกรรมคนพิการจังหวัดหนองคาย โดยงานนี้ได้รับเกียรติจากพลตำรวจโทชัจจ์ กุลดิลก รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พลเอกพิศาล วัฒนวงษ์คีรี ประธานอำนวยการโครงการ 1479 ปลุกพลังคนพิการ จากบูรพา สู่อีสาน นายวิรัตน์ ลิ้มสุวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยนายโชคชัย วิเชียรชัยยะ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคายแขกผู้มีเกียรติ และผู้พิการจากเมืองพัทยากว่า 500 ชิวิต ได้เข้าร่วมงาน ท่ามกลางการต้อนรับจากเจ้าบ้านคับคั่ง

งานมหกรรมคนพิการจังหวัดหนองคาย ได้จัดขึ้นตามโครงการ 1479 ปลุกพลังคนพิการ จากบูรพา สู่อีสานที่ได้มีการปล่อยตัวขบวนคาราวานคนพิการปลุกพลังคนพิการ จากโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2555 ที่ผ่านมา โดยการเดินเท้าของคนพิการจากเมืองพัทยาสู่จังหวัดหนองคายในวันที่ 24 มิถุนายน ด้วยระยะทาง 1479 กิโลเมตร เพื่อหวังปลุกพลังคนพิการทั่วประเทศให้ออกมาใช้ชิวิตและอยู่ในสังคมได้อย่างทัดเทียม โดยตลอดเส้นทางได้ผ่านพื้นที่ 19 จังหวัด เพื่อจัดกิจกรรมปลุกพลังคนพิการรวม 49 แห่ง ซึ่งบรรยากาศภายในงานพบว่ามีการให้บริการเรื่องสิทธิของคนพิการ การให้คำปรึกษาด้านการศึกษา การจำหน่ายสินค้างานฝีมือของผู้พิการ เป็นต้น อีกทั้งยังเป็นการระดมทุนเพื่อสมทบทุนสร้างโรงเรียนมหาไถ่หนองคาย ซึ่งจะเป็นโรงเรียนฝึกอาชีพ สำหรับคนพิการในระดับประชาคมอาเซียนอีกด้วย

พลตำรวจโทชัจจ์ กุลดิลก รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า “โครงการ 1479 ปลุกพลังคนพิการ จากบูรภาสู่อีสาน จัดขึ้นโดยมูลนิธิพระมหาไถ่ เพื่อการพัฒนาคนพิการเป็นผู้เริ่มดำเนินการ เพื่อส่งเสริมพลังคนพิการสู่การพัฒนาตนเอง สร้างสรรค์เจตคติต่อคนพิการ สนับสนุนให้คนพิการออกสู่สังคมใช้

ชีวิตอย่างมีความสุข ส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการคนพิการ

“งานนี้จะสำเร็จไปไม่ได้หากขาดแรงสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ทั้งในเรื่องของการสื่อสารที่ได้มีการเปิดให้บริการสายด่วน 1479 ตลอด 24 ชั่วโมง ขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศ เพื่อให้บริการช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นการประกอบอาชีพ ด้านการศึกษา หรือแม้แต่การให้คำปรึกษาแนะนำด้านสิทธิของคนพิการต่างๆ อันจะเกิด

ประโยชน์แก่คนพิการทั้งสิ้น อีกทั้งในเรื่องของการเดินทางสำหรับคนพิการที่ได้มีการเปิดรถไฟขบวนแรกที่พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการอย่างเป็นทางการแล้ว ซึ่งการเปิดให้บริการขบวนแรกนี้ ได้มีผู้พิการพร้อมครอบครัว กว่า 300 คน ได้ร่วมเดินทางมาจังหวัดหนองคาย เพื่อร่วมกิจกรรมหนองคายมาราธอนมหากุศล ครั้งที่ 2 ที่จัดขึ้นในวันที่ 24 มิถุนายน 2555 ด้วย

โครงการนี้ฯ ถือว่าเป็นแรงผลักดันให้เกิดสิ่งดีๆ ขึ้นสำหรับคนพิการทั่วประเทศได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างเต็มที่ไม่เพียงเท่านี้ โครงการดังกล่าวสามารถระดมทุนในการสร้างโรงเรียนมหาไถ่หนองคาย ได้มากกว่าหนึ่งล้านบาทเลยทีเดียว ซึ่งได้สะท้อนให้เราเห็นแล้วว่าคนพิการทุกคนมีศักยภาพ และมีพลังในตนเอง หากแต่เพียงต้องการโอกาส และได้รับแรงสนับสนุนดีๆ ต่อไป