ทำความสะอาดถนนวันพ่อแห่งชาติ

ทำความสะอาดถนนวันพ่อแห่งชาติ

 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 87 พรรษา คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่พัทยา ได้ร่วมกันรณรงค์ทำความสะอาดถนนและทางเท้า บริเวณชุมชนโดยรอบโรงเรียน เพิ่่อถวายเป็นพระราชกุศล อีกทั้งยังเป็นการสอนให้นักเรียนพิการของเราได้เรียนรู้การเสียสละและทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมด้วย