ทำบุญตักบาตร อุทิศส่วนกุศลแด่คุณพ่อเรย์

ทำบุญตักบาตร อุทิศส่วนกุศลแด่คุณพ่อเรย์

ทุก ๆ ปี ในเช้าวันที่ 16 สิงหาคม บรรดาบุคลากรและนักเรียนของโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ เจ้าหน้าที่ของมูลนิธิคุณพ่อเรย์ รวมทั้งลูก ๆ คุณพ่อเรย์ จะทำบุญตักบาตรเพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณความดีของ คุณพ่อเรย์ ซึ่งได้สิ้นชีวิต ในเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2546 ซึ่งในปีนี้ครบรอบ 10 ปีของการจากไปของท่าน

ทุกคนจะตื่นแต่เช้าเพื่อเตรียมของเพื่อทำบุญตักบาตรอุทิศส่วนกุศลให้ท่าน และตั้งแถวเพื่อรอรับพระภิกษุซึ่งจะมาบิณฑบาตร หลังจากนั้นก็มีการฟังเทศนาและกรวดน้ำรวมกัน กิจกรรมนี้ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติอีกหนึ่งกิจกรรมในเดือนสิงหาคมของทุกปี