ที่มูลนิธิคุณพ่อเรย์ ทุกวันเป็นวันเด็ก

ที่มูลนิธิคุณพ่อเรย์ ทุกวันเป็นวันเด็ก

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=OWghHqXT_4w’]

ในทุกๆ วันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคม ถือเป็นวันเด็กแห่งชาติ เป็นวันที่เเด็กๆ รอคอย เพื่อจะได้รับของขวัญ
และได้ทำกิจกรรมสนุกสนาน สำหรับมูลนิธิคุณพ่อเรย์แล้ว ทุกๆ วันเป็นวันเด็ก เราได้สืบสานเจตนารมณ์ของคุณพ่อเรย์
ผู้ก่อตั้งมูลนิธิฯ เพื่อทำให้เด็กๆ และคนพิการมีความสุข และมีชีวิตที่ดีขึ้นสมดังคำที่ว่า
"เราเป็นแสงแห่งความหวังของเด็กและคนพิการ"