ท่าเรือสาทร เปิดตัวโครงการนำร่อง สะดวก ปลอดภัย คมนาคมยุคใหม่ใส่ใจคนพิการ

ท่าเรือสาทร เปิดตัวโครงการนำร่อง สะดวก ปลอดภัย คมนาคมยุคใหม่ใส่ใจคนพิการ

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดโครงการนำร่องเพื่อคนพิการ ตามนโยบาย “สะดวก ปลอดภัย คมนาคมยุคใหม่ใส่ใจคนพิการ” โดยมีนางฐิติมา ฉายแสง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายศรศักดิ์ แสงสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า อาจารย์สุภรธรรม มงคลสวัสดิ์ เลขาธิการมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ พร้อมด้วยตัวแทนจากสมาคมต่างๆ สื่อมวลชน เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

การปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการในครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม โดยท่าเรือสาทรเป็น 1 ใน 6 หน่วยงานหลักนำร่องนโยบาย “สะดวก ปลอดภัย คมนาคมยุคใหม่ใส่ใจคนพิการ” โดยมีการปรับปรุงทางลาดพื้นที่สำหรับจอดรถเข็นคนพิการ เพื่ออำนวยความสะดวกผู้โดยสารที่ใช้วีลแชร์ โดยกรมเจ้าท่าได้ปรับปรุงทางลาดบริเวณพื้นต่างระดับตลอดแนวจนไปถึงทางขึ้นเรือโดยสาร ด้วยวัสดุกันลื่น ตีเส้นแนวด้วยเส้นทึบบนศาลาพักผู้โดยสาร พร้อมตัวอักษรบนพื้น  สำหรับรถเข็นวีลแชร์ และทาสีบนม้านั่งยาว 2 เมตร พร้อมตัวอักษร ที่นั่งสำรองสำหรับผู้พิการ  อีกทั้งได้มีการประสาน TOT ในการปรับโทรศัพท์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสำหรับคนพิการ ประสานผู้ให้บริการเรือโดยสารในการปรับระดับเคาเตอร์ จัดให้มีป้ายบอกรายละเอียดการเดินทาง และสัญลักษณ์ต่างๆ ตามความเหมาะสม

อย่างไรก็ตามการปรับปรุงท่าเทียบเรือสาทรในครั้งนี้ เป็นเพียงท่าเรือต้นแบบ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงท่าเทียบเรืออื่นๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่คนพิการต่อไป