ธนาคารกรุงเทพ มอบปฏิทินเก่าใช้แล้ว

ธนาคารกรุงเทพ มอบปฏิทินเก่าใช้แล้ว

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 14.00 น. นางปฏิมา ชวลิต เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Senier Vice President ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ นำพนักงานธนาคารร่วมมอบปฏิทินเก่าใช้แล้ว เพื่อจัดทำสื่อการเรียนการสอนสำหรับน้องผู้พิการทางสายตา โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใต้โครงการ “ปฎิทินเก่ามีค่า…อย่าทิ้ง ปีที่ 6” โดยมีบาทหลวง ดร.พิชาญ ใจเสรี รองประธานมูลนิธิคุณพ่อเรย์ เป็นผู้รับมอบ นอกจากนี้ ยังถือโอกาสพากลุ่มพนักงานธนาคารชมกิจกรรมของโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่ฯ โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่พัทยา และเรย์เบเกอรี่สคูล อีกด้วย