ธนาคารน้ำใต้ดิน

ธนาคารน้ำใต้ดิน

เจ้าหน้าที่ของมูลนิธิคุณพ่อเรย์และน้องๆ จากบ้านเด็กพระมหาไถ่พัทยากว่า 30 คน มาช่วยกันทำธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อช่วยในการบริหารจัดการน้ำ จัดการระบบน้ำเสีย จัดสรรการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด