ธ.กรุงเทพ สำนักธุรกิจ ภาค 7 มอบของบริจาค

ธ.กรุงเทพ สำนักธุรกิจ ภาค 7 มอบของบริจาค

วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2560 มูลนิธิคุณพ่อเรย์ ต้อนรับกลุ่มเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงเทพ สายลูกค้าธุรกิจรายกลางต่างจังหวัด จำนวน 50 ท่าน นำโดย คุณนครินทร์ บินมาดี ผู้จัดการภาค 7 มาเยี่ยมชมงานของมูลนิธิคุณพ่อเรย์ พร้อมทั้งมอบของบริจาค อุปกรณ์กีฬาและเครื่องเขียน รวมทั้งมอบเงินบริจาคอีกจำนวนหนึ่ง โดยมี บาทหลวง ดร.พิชาญ ใจเสรี รองประธานมูลนิธิคุณพ่อเรย์ กล่าวต้อนรับและแนะนำงานด้านต่าง ๆ ของมูลนิธิคุณพ่อเรย์ มูลนิธิฯ ขอขอบคุณในน้ำใจดีของทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย