นักกีฬาเด็กพิเศษพระมหาไถ่

นักกีฬาเด็กพิเศษพระมหาไถ่

เป็นเรื่องน่ายินดี เมื่อเด็กพิเศษจาก ศูนย์พัฒนาการเด็กพิเศษพระมหาไถ่ ของเรา ทำผลงานได้ยอดเยี่ยมจากการแข่งขันกีฬาเด็กพิเศษ จ.ชลบุรี ซึ่งสามารถกวาดทั้งเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง กลับมาจำนวนมาก