นักศึกษาธรรมศาสตร์ฯ ร่วมพัฒนาธุรกิจมหาไถ่ฯ เตรียมเปิดตัวตลาดมือสอง

นักศึกษาธรรมศาสตร์ฯ ร่วมพัฒนาธุรกิจมหาไถ่ฯ เตรียมเปิดตัวตลาดมือสอง

เมื่อเร็ว ๆ นี้ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ได้รับความร่วมจากนักศึกษาโครงการ 5 ปี ควบตรีโท ทางด้านการบัญชีและบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และบริษัทไมท์ตี้ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด จัดสร้างธุรกิจ

Ray’s Secondhand Shop ขึ้นให้เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน ก่อนทำการเปิดตัวอย่างเป็นทางการใน
วันที่ 16 มีนาคม 2556 นี้

Ray’s Secondhand Shop เป็นโครงการที่รับบริจาคของใช้มือสองที่ยังอยู่ในสภาพเช่นเสื้อผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องเขียน ของตกแต่งบ้าน ของเล่นเด็ก เพื่อนำมาคัดแยกก่อนมีการจำหน่าย ซึ่งรายได้จากการจำหน่ายนี้ จะนำไปช่วยเหลือเด็กกำพร้าและคนพิการที่อยู่ภายใต้ความดูแลของมูลนิธิฯ

โครงการนี้ได้รับการพัฒนาในด้านต่างๆ จากนักศึกษาโครงการ 5 ปี ควบตรีโท ทางด้านการบัญชีและบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็น แผนการจัดการร้าน การวางผังร้านค้า การทำการตลาด การประชาสัมพันธ์ต่างๆ เพื่อพัฒนาโกดังเดิมให้เห็นความชัดเจนจนกลายเป็นร้านขายของมือสอง “Ray’s Secondhand Shop” โดยได้รับความช่วยเหลือจากพนักงานจากบริษัท Mighty International ในการติดตั้งไฟฟ้า และจัดการยกของหนักขึ้นที่สูง

ทั้งนี้ท่านสามารถร่วมบริจาคสิ่งของคุณภาพดี หรือสนใจซื้อสินค้ามือสองราคาในราคาถูก
ได้ที่มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ได้ทุกวัน