นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เยี่ยมชมการดำเนินงาน

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เยี่ยมชมการดำเนินงาน

โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่

เมื่อวันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2554 ที่ผ่านมา นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้จัดโครงการศึกษาดูงานด้านสำรวจภาวะโภชนาการและแนวทางแก้ไขปัญหาโภชนาการในประเทศไทยสำหรับเด็กและคนพิการ ได้มาศึกษาดูงานที่โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้รับประสบการณ์ที่แท้จริง ซึ่งคณะเยี่ยมชมได้ชมวีดีทัศน์แนะนำโรงเรียนฯ และเยี่ยมชมการเรียนการสอน นอกจากนั้น ยังได้นำขนมหวานและน้ำผลไม้มาแจกจ่ายให้กับนักเรียนและบุคลากรได้รับประทานด้วย

โรงเรียนฯ ขอขอบพระคุณ นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เป็นอย่างมาก ที่ให้เกียรติมาเยี่ยมการดำเนินงานโรงเรียนฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ต้อนรับท่านอีกในโอกาสต่อไป