นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆ

นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆ

หมู่บ้านเด็กคุณพ่อเรย์

วันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2554 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารร่วมกับสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสหกรรมเกษตร  ได้มาร่วมทำกิจกรรมสันทนาการกับน้องๆ มอบต้นไม้พร้อมร่วมกันปลูกต้นไม้รอบๆ บริเวณหมู่บ้านฯ  ช่วงกลางวันทุกคนร่วมกันทานอาหารพร้อมกันทั้งพี่นักศึกษาและน้องๆ  ซึ่งเป็นภาพประทับใจเป็นอย่างมาก ในโอกาสนี้ ทางหมู่บ้านเด็กคุณพ่อเรย์ ในมูลนิธิคุณพ่อเรย์  ขอขอบพระคุณ อาจารย์และนักศึกษาทุกท่านที่ได้มาเยี่ยมน้องๆ และทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความกรุณาจากท่านอีกในโอกาสต่อไป

ใส่ความเห็น