นักเรียนตาบอดแข่งขันกีฬายูโด

นักเรียนตาบอดแข่งขันกีฬายูโด

ยูโดเป็นอีกหนึ่งกีฬาที่ได้รับความนิยมของบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนสอนคน ตาบอดพระมหาไถ่พัทยาในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่ 34 “ปากน้ำโพเกมส์”ที่จังหวัดนครสวรรค์ในเดือนที่ผ่านมา บุคลากรและนักเรียนสามารถทำผลงานได้ 1 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง