นักเรียนเก่าหลีมาทำกิจกรรมกับเด็ก

นักเรียนเก่าหลีมาทำกิจกรรมกับเด็ก

นักเรียนและอาจารย์จากประเทศเกาหลี 30 คนมาร่วมทำกิจกรรมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพระมหาไถ่ พัทยา โดยช่วยทำความสะอาดศูนย์ฯเตรียมสถานที่ สำหรับเด็กก่อนเปิดเรียน  ช่วยเจ้าหน้าที่จัดบอร์ดกิจกรรมสำหรับเด็ก ทำกิจกรรมเสริมสร้างจินตนาการ เช่น เพนท์หน้า พาน้องๆ เดินเล่นรอบมูลนิธิคุณพ่อเรย์  ก่อนกลับกลุ่มนักเรียนเกาหลียังได้มอบขนมและของขวัญให้เด็กๆ ที่ศูนย์ฯ ตลอดหลายวันที่ผ่านมาเด็กๆ มีความสุขและสนุกสนานที่มีพี่ๆ คอยเล่นด้วย