นักแสดงทิฟฟานี่เลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก

นักแสดงทิฟฟานี่เลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพระมหาไถ่ 

ยินดีต้อนรับคุณคิว คุณจอห์น เจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กๆ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด วันที่ 19 ตุลาคม 2554  และเพื่อนๆนักแสดงจากทิฟฟานี่โชว์ พัทยาเหนือทุกท่าน ที่ได้นำขนม เงินบริจาคจำนวนหนึ่งมาสมทบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพระมหาไถ่ พัทยามีความประทับใจและขอขอบคุณในความกรุณาของท่านที่มีให้เด็กๆ เสมอมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความกรุณาจากท่านอีกในโอกาสต่อไป