“นายแอนดรู สแกดดิ้ง ทีซีที-ลอนดอน” เยี่ยมเยือนบ้านเด็กพระมหาไถ่

“นายแอนดรู สแกดดิ้ง ทีซีที-ลอนดอน” เยี่ยมเยือนบ้านเด็กพระมหาไถ่

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา นายแอนดรู สแกดดิ้ง ผู้บริหารระดับสูง จาก “ไทยชิลเดร้นท์ทรัสท์ ลอนดอน” ประเทศอังกฤษ หรือที่รู้จักกันในชื่อย่อว่า “ทีซีที ลอนดอน” พร้อมด้วยนายคาร์ล กรอส ผู้สนับสนุนงบประมาณในการจัดสร้างโรงเพาะเห็ดภูฐานสำหรับการเรียนทักษะอาชีพ ได้เดินทางมายังประเทศไทยและเยี่ยมเยือนเด็กๆ ที่บ้านเด็กพระมหาไถ่ พัทยา มูลนิธิคุณพ่อเรย์ หน่วยงานที่ทางทีซีที-ลอนดอน ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีเสมอมา