นาวิกโยธิน สหรัฐอเมริกา เยี่ยมหมู่บ้านเด็กคุณพ่อเรย์

นาวิกโยธิน สหรัฐอเมริกา เยี่ยมหมู่บ้านเด็กคุณพ่อเรย์

เมื่อวันที่  8 กุมภาพันธ์  2555 ที่ผ่านมา ทางหมู่บ้านเด็กคุณพ่อเรย์  ได้มีโอกาสให้การต้อนรับทหารนาวิกโยธิน สหรัฐอเมริกา ซึ่งมาร่วมซ้อมรบคอบร้าโกลด์ 2012 ที่มาเยี่ยมเด็กๆ  เเละร่วมกันพัฒนาหมู่บ้านโดยการตัดหญ้าสนามเด็กเล่นเเละทาสีเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นใหม่  เเละร่วมทำกิจกรรมกับเด็กๆทำให้เด็กๆรู้สึกดีใจเเละตอบเเทนพี่ๆ ทหารโดยการเเสดงของเด็กเล็กชั้นอนุบาล  สร้างความประทับใจให้เเก่  ทหารนาวิกโยธิน สหรัฐอเมริกา  เป็นอย่างมาก