น้ำลิ้นจี่แสนอร่อย

น้ำลิ้นจี่แสนอร่อย

ขอขอบพระคุณ “คุณจันทรา อาษาภา และครอบครัว” ที่มาเลี้ยงน้ำลิ้นจี่ปั่นเด็กๆ ให้สดชื่น คลายร้อนกันบ่ายวันนี้ค่ะ …บ้านเด็กพระมหาไถ่ พัทยา ขอขอบพระคุณทุกท่าน ความสุขกายสุขใจที่เด็กๆ ได้รับ ขอให้กลับคืนสู่ท่านและครอบครัวเป็นเท่าทวีคูณค่ะ / ครับ