บริจาคง่าย ๆ แค่สแกน QR Code

บริจาคง่าย ๆ แค่สแกน QR Code

มูลนิธิฯ ได้ “เพิ่ม” ช่องทางการบริจาคสำหรับผู้ใช้บริการโมบายแบงก์กิ้ง (Mobile Banking) หรือ การบริการธุรกรรมการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ
เพียงท่านสแกน QR Code บัญชีธนาคาร ของ “มูลนิธิคุณพ่อเรย์” แล้วทำตามขั้นตอน จากนั้นส่งหลักฐานการโอนเงินให้เจ้าหน้าที่
เพื่อส่งใบเสร็จและจดหมายขอบคุณกลับมายังท่าน