บริจาคโลหิต “ชีวิต เพื่อ ชีวิต”

บริจาคโลหิต “ชีวิต เพื่อ ชีวิต”

อีกหนึ่งกิจกรรมดีดี ซึ่งถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ เพื่อรำลึกถึงคุณพ่อเรย์ ผู้ก่อตั้งมูลนิธิคุณพ่อเรย์ คือ การรับบริจาคโลหิต ภายใต้โครงการชื่อ "บริจาคโลหิต ชีวิตเพื่อชีวิต"
ซึ่งปีนี้จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 17 สิงหคม 2556 ณ เรย์รีสอร์ท พัทยา หรือ ศูนย์พระมหาไถ่พัทยาเดิม

ปีนี้ครบรอบ 10 ปี การเสียชีวิตของท่าน เช่นทุกปี โดยสภากาชาดไทย นำโดยคุณภาณิสรา สุขจินดา รักษาการหัวหน้าภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 สภากาชาดไทย 
ได้มาตั้งหน่วยรับบริจาคให้บริการตั้งแต่เวลา 9.00 น. ได้รับความสนใจจากนักเรียนพิการ เจ้าหน้าที่ รวมทั้งประชาชนทั่วไปที่ทราบข่าว ซึ่งหลังจากปิดหน่วยรับบริจาค ในเวลา 12.00 น.แล้ว
ได้โลหิตทั้งสิ้น 47,700 ซีซี ด้วยกัน

มูลนิธิคุณพ่อเรย์มีความซาบซึ้งและหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมดีดีเช่นนี้จะมีต่อไปเรื่อยๆ และได้รับการสนับสนุนด้วยดีตลอดไป