บริจาคโลหิต ให้ใจ ให้โลหิต ให้ชีวิต รำลึก 12 ปี คุณพ่อเรย์

บริจาคโลหิต ให้ใจ ให้โลหิต ให้ชีวิต รำลึก 12 ปี คุณพ่อเรย์

ทุก ปีงานรำลึกคุณพ่อเรย์ ในเดือนสิงหาคม กิจกรรมที่จัดต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่ 5 แล้ว คือ การบริจาคโลหิต เพื่ออุทิศเป็นกุศลแด่คุณพ่อรย์ สำหรับปีนี้ จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2558

กิจกรรม “บริจาคโลหิต ให้ใจ ให้โลหิต ให้ชีวิต รำลึก 12 ปี คุณพ่อเรย์” เริ่มเปิดลงทะเบียนตั้งแต่ 8.30 น. โดยมีเจ้าหน้าที่ เด็ก นักเรียนพิการ ในมูลนิธิคุณพ่อเรย์ ให้ความสนใจ และร่วมใจมาบริจาคโลหิต เป็นจำนวนมาก ปิดรับบริจาคโลหิตในเวลา 13.00 น. รวมโลหิตที่รับบริจาคในวันนี้ทั้งสิ้น 50,750 ซีซี

ขอขอบคุณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาตที่ 3 จังหวัดชลบุรี สภากาชาดไทย ที่สละเวลามาเปิดหน่วยรับบริจาคโลหิตในงาน รำลึกคุณพ่อเรย์ เป็นประจำตลอด 5 ปีที่ผ่านมาด้วยครับ รวมทั้งขอบคุณน้ำใจดีและความตั้งใจดีของทุกท่านที่ร่วมกัน “ให้ใจ ให้โลหิต ให้ชีวิต” ทุกท่านด้วย