บริษัทเอสโซ่ (ประเทศไทย)จำกัด (มหาชน) บริจาคสิ่งของแก่น้องๆ

บริษัทเอสโซ่ (ประเทศไทย)จำกัด (มหาชน) บริจาคสิ่งของแก่น้องๆ

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2554 เวลา 14.30 น. คุณสมเจตน์ สายฝน กรรมการและผู้จัดการฝ่ายขาย แผนกเคมี และคณะ  จำนวน 20 ท่าน จาก บริษัทเอสโซ่(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน) ได้มาเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพระมหาไถ่ พัทยา และนำสิ่งของจำเป็น เช่น นมกล่อง , สมุด,ดินสอ และของเล่นเสริมพัฒนาการมามอบให้เด็กๆ  โดยมีคุณบุญทวี กลิ่นสุคนธ์ ผู้จัดการศูนย์ฯ ให้การต้อนรับและจัดการแสดงน่ารักจากเด็กๆ จำนวน  1 ชุด ให้คณะได้ชมแทนคำของคุณก่อนเดินทางกลับ

ใส่ความเห็น