บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) เยี่ยมชมดูงานมูลนิธิคุณพ่อเรย์

บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) เยี่ยมชมดูงานมูลนิธิคุณพ่อเรย์

วันพุธที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2562
กลุ่มพนักงานศูนย์การเงินกลุ่มฯ บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ นำโดย คุณชัยมงคล โรจนสินธุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการศูนย์การเงินกลุ่มฯ เข้าเยี่ยมชมดูงานมูลนิธิคุณพ่อเรย์ พร้อมทั้งบริจาคเงินและสิ่งของจำนวนหนึ่ง โดยมี บาทหลวงสุขุม ธนะสิงห์ ประธานมูลนิธิคุณพ่อเรย์ และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ