บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เยี่ยมชมการดำเนินงานโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา

บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เยี่ยมชมการดำเนินงานโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา

วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ผ่านมา คุณโรวัน ดี อาซี่ (Mr.Rowan D’Arcy, President and CEO) กรรมการผู้อำนวยการ และพนักงาน บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เยี่ยมชมการดำเนินงานโรงเรียนฯ โดยมี บาทหลวง ดร.พิชาญ ใจเสรี ผู้รับใบอนุญาต กล่าวต้อนรับ อาจารย์ชนัสตา เรือนเย็น หัวหน้าหลักสูตรคอมพิวเตอร์และการจัดการธุรกิจ ภาคภาษาอังกฤษ กล่าวรายงานการดำเนินงานโรงเรียนฯ พร้อมคณะอาจารย์ได้ร่วมให้การต้อนรับในครั้งนี้ พร้อมนำเยี่ยมชมการเรียนการสอนในแต่ละหลักสูตร พร้อมกันนี้ท่านกรรมการผู้อำนวยการฯ ยังได้มอบเงินจำนวน 9๐,๐๐๐ บาท เพื่อสนับสนุนการศึกษาแก่นักเรียนพิการ

โรงเรียนฯ ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งที่ให้การสนับสนุนและพัฒนาคนพิการ ซึ่งท่านมีส่วนสำคัญในการให้โอกาสคนพิการ เราขออวยพรให้ท่านและพนักงานทุกคน ประสบความสุข สำเร็จในชีวิตและการงานตลอดไป หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโอกาสได้ให้การต้อนรับท่านอีกในโอกาสต่อไป