บริษัท สยามนิชชิน จำกัด ร่วมจัดกิจกรรม และเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน

บริษัท สยามนิชชิน จำกัด ร่วมจัดกิจกรรม และเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน

เมื่อวันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2555 เวลา 9.00 – 12.00 น. บริษัท สยามนิชชิน จำกัด ได้มาจัดกิจกรรม Roadshow สินค้าของบริษัทฯ เพื่อเผยแพร่และให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์สำหรับคนพิการที่เหมาะสมกับสภาพความพิการของคนพิการ และยังมีการละเล่นต่างๆ เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างพนักงานของบริษัทฯ เละน้องๆนักเรียนพิการ หลังจากนั้นบริษัท สยามนิชชิน จำกัด ได้รับเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันและไอศครีม แก่นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน ในโอกาสนี้ คุณวรยุทธ กิจกูล เจ้าของและผู้ก่อตั้งบริษัท สยามนิชชิน จำกัด ร่วมเป็นเกียรติรับประทานอาหารร่วมกัน

โรงเรียนขอขอบพระคุณท่านและพนักงานทุกคนที่มาจัดกิจกรรม ให้ความรู้และเลี้ยงอาหารกลางวันน้ำใจจากท่าน ถือเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนางานด้านคนพิการเป็นอย่างยิ่ง หวังว่าจะได้ให้การต้อนรับท่านอีกในโอกาสต่อไป