บัณฑิตน้อยเดย์แคร์ รุ่นที่ 2

บัณฑิตน้อยเดย์แคร์ รุ่นที่ 2

บาทหลวงภัทรพงศ์ ศรีวรกุล ประธานมูลนิธิคุณพ่อเรย์ มอบวุฒิบัตร ให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นอนุบาล 3 จำนวน 28 คน จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพระมหาไถ่ พัทยา สังกัดสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ชลบุรี เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 29 มี.ค. 55 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพระมหาไถ่ พัทยา มูลนิธิคุณพ่อเรย์

9.00 น. ของเช้าวันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2555 ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพระมหาไถ่ พัทยา ในมูลนิธิคุณพ่อเรย์ มีพิธีมอบวุฒิบัตร ให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นอนุบาล 3 จำนวน 28 คน ในปีการศึกษา 2554 จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพระมหาไถ่ พัทยา สังกัดสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ชลบุรี โดยมีบาทหลวงภัทรพงศ์ ศรีวรกุล ประธานมูลนิธิคุณพ่อเรย์ เป็นประธานในการมอบวุฒิบัตร พร้อมด้วยคณะครู ครูอาสาสมัคร และผู้ปกครองร่วมแสดงความยินดีกับบรรดาบัณฑิตน้อยรุ่นที่ 2 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ (เดย์แคร์) ที่พร้อมจะก้าวสู่สถาบันระดับประถมศึกษาของรัฐบาลด้วยความสำเร็จอย่างภาคภูมิ