บ้านเด็กพระมหาไถ่ ร่วมรำลึกคุณพ่อเรย์

บ้านเด็กพระมหาไถ่ ร่วมรำลึกคุณพ่อเรย์

คุณพ่อเรย์เป็นผู้ให้ชีวิตใหม่แก่เด็กๆ ที่นี่ทุกคน การให้ของพ่อเกิดขึ้นจากความรักและความเชื่อมั่นว่าเด็กทุกคนสามารถเป็นคนดีได้ หากได้รับการศึกษาและการดูแลอย่างถูกต้อง การให้ที่ยิ่งใหญ่ของคุณพ่อ ได้สอนและเป็นแบบอย่างให้แก่เด็กและเจ้าหน้าที่ทุกคน เป็นคำสอนที่ประสบความสำเร็จเมื่อพวกเรารู้จักที่จะให้กลับคืนสู่ผู้อื่นบ้าง…. ….9 ปีของคุณพ่อเรย์ ทำให้พวกเราทุกคนเชื่อเหลือเกินว่า งานของพวกเรา เด็กๆ ของพวกเรา จะยังคงต้องก้าวเดินต่อไปด้วยกำลังใจจากพระเจ้าและคุณพ่อเรย์ คุณพ่อผู้ให้และกำลังเฝ้ามองพวกเราทุกคนอยู่

            หลังจากลั่นฆ้องเปิดงาน “รำลึก ๙ ปี คุณพ่อเรย์ ก้าวต่อไป ร่วมใจสร้างสรรค์” อย่างเป็นทางการเมื่อวันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ณ มูลนิธิคุณพ่อเรย์ นอกจากจะเป็นการประกาศว่าเราชาวพระมหาไถ่ทุกคนกำลังเข้าสู่เดือนแห่งการระลึกถึงการจากไปของบาทหลวงเรย์มอนด์ อัลลีน เบรนนัน หรือคุณพ่อเรย์ ผู้ก่อตั้งมูลนิธิคุณพ่อเรย์ ในเดือนสิงหาคมของทุกปีแล้วนั้น ยังเป็นการประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการถึงกำหนดการกิจกรรมรำลึกของทุกโครงการภายใต้ความดูแลของมูลนิธิคุณพ่อเรย์อีกด้วย ซึ่งบ้านเด็กพระมหาไถ่ พัทยา หนึ่งในโครงการด้านเด็กด้อยโอกาสของมูลนิธิคุณพ่อเรย์ ได้ฤกษ์ดีจัดงานขึ้นในวันพฤหัสบดี ที่ 2 สิงหาคม 2555 ณ บ้านเด็กพระมหาไถ่ พัทยา ภายใต้แนวคิดของการเรียนรู้ที่จะเป็นผู้ให้ตามแบบอย่างของคุณพ่อเรย์ โดยงานนี้ได้รับเกียรติจากบาทหลวงภัทรพงศ์ ศรีวรกุล ประธานมูลนิธิคุณพ่อเรย์ นายศุภชัย สถีรศิลปิน ผู้อำนวยการบ้านเด็กพระมหาไถ่ พัทยา นายธนกฤต สร้อยสกุล ประธานกรรมการชุมชนวัดสุทธาวาส   นายวัลลภ จิวสวัสดิ์ ประธานกรรมการชุมชนมาบตาโต้ 2  นายมนัส คงวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพัทยา 7 และคุณปัทมา ชาญเชี่ยว ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลหนองปรือ เป็นผู้ลั่นฆ้องเปิดงานร่วมกัน

          นายศุภชัย สถีรศิลปิน ผู้อำนวยการบ้านเด็กพระมหาไถ่ พัทยา เปิดเผยว่า… “เด็กๆ ของเราได้มีโอกาสที่ดี เสมือนว่าได้ชีวิตใหม่ จากการมอบโอกาสที่ดีของคุณพ่อเรย์ และคณะพระมหาไถ่ หลายต่อหลายคนเรียนจบระดับปริญญา มีการมีงานทำ เลี้ยงตนเองและกลับไปอยู่กับพ่อแม่ ครอบครัว ญาติพี่น้องได้อย่างไม่เป็นภาระ แต่นั่นคือความภูมิใจตามค่านิยมทางสังคม สิ่งหนึ่งที่เราอยากปลูกฝังเพื่อให้เด็กของเราดำเนินรอยตามแบบอย่างที่คุณพ่อเรย์สร้างไว้   ก็คือการเรียนรู้ที่จะเป็นผู้ให้ เหมือนเช่นที่คุณพ่อได้มอบให้กับพวกเขา เราใช้เวทีของผู้นำเด็กในการแสดงความคิดเห็นเพื่อการทำงานร่วมกับครูเจ้าหน้าที่ และคำตอบของกิจกรรมในงานรำลึก 9 ปี คุณพ่อเรย์ในครั้งนี้ ก็คือการมอบบริการด้านสุขอนามัยที่ดีแก่คนในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นการบริการตรวจสุขภาพฟัน โดยได้รับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา บริการตรวจสุขภาพร่างกาย โดยบริษัทมิตรไมตรี กรุ๊ปชลบุรี บริการตรวจวัดสายตา โดยร้านมงคลการแว่น นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันฟุตบอลสานสัมพันธ์ชุมชน รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี จากโรงเรียนวัดสุทธาวาส โรงเรียนบ้านทุ่งกลม โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ หมู่บ้านเด็กคุณพ่อเรย์ และบ้านเด็กพระมหาไถ่ พัทยา ด้วย”

บาทหลวงภัทรพงศ์ ศรีวรกุล ประธานมูลนิธิคุณพ่อเรย์ กล่าวว่า…”ในปี 2555 นี้ เป็นปีที่คุณพ่อเรย์ได้จากพวกเราไปครบ 9 ปีแล้ว แต่ชื่อและการรำลึกนึกถึงคุณพ่อเรย์ ยังคงมีอยู่อย่างสม่ำเสมอ แม้เราจะมีโอกาสได้แสดงการระลึกถึงคุณพ่อโดยพร้อมเพรียงกันเพียงปีละครั้งในวันครบรอบการจากไปของคุณพ่อก็ตาม แต่คุณพ่อเรย์ยังคงอยู่ในดวงใจของพวกเราทุกคนทุกนาที และ 9 ปีของคุณพ่อเรย์ ทำให้พวกเราทุกคนเชื่อเหลือเกินว่า งานของพวกเรา เด็กๆ ของพวกเรา จะยังคงต้องก้าวเดินต่อไปด้วยกำลังใจจากพระเจ้าและคุณพ่อเรย์ คุณพ่อผู้ให้และกำลังเฝ้ามองพวกเราทุกคนอยู่”

            ภายในงานยังมีการจัดแสดงนิทรรศการการดำเนินงานของบ้านเด็กพระมหาไถ่ พัทยา และบริการอาหารกลางวันแก่แขกผู้มีเกียรติทุกท่านด้วยความเต็มใจ นอกจากนี้ บ้านเด็กพระมหาไถ่ พัทยา มูลนิธิคุณพ่อเรย์ ยังมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กที่เรียนดีแต่ยากจนในสถานศึกษาเขตหนองปรือและเมืองพัทยาจำนวน 10 ทุน ทุนละ 3,000 บาท โดยจัดแบ่งงบประมาณที่ได้รับจากกองทุนคุ้มครองเด็ก กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ภายใต้โครงการส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับเด็กบ้านเด็กพระมหาไถ่ รวมจำนวน 30,000 บาท โดยได้รับเกียรติจากบาทหลวงภัทรพงศ์ ศรีวรกุล ประธานมูลนิธิคุณพ่อเรย์ นายธนกฤต สร้อยสกุล
ประธานกรรมการชุมชนวัดสุทธาวาส   นายวัลลภ จิวสวัสดิ์ ประธานกรรมการชุมชนมาบตาโต้ 2 และคุณปัทมา ชาญเชี่ยว ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลหนองปรือ เป็นผู้มอบทุนให้แก่เด็กๆ ทั้ง 10 คน และเด็กที่ได้รับการพิจารณาให้รับทุนการศึกษา มีดังนี้

1.      นางสาวกอเรี๊ยะ ศิริ                           อายุ 16 ปี          ชั้น ปวช.1          วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง

2.      เด็กหญิงเวธกา ทับทิม                       อายุ 15 ปี          ชั้น ม.3              โรงเรียนวัดสุทธาวาส

3.      เด็กหญิงสุทธิกาญจน์ สวงดุก             อายุ 10 ปี          ชั้น ป.4              โรงเรียนวัดสุทธาวาส

4.      เด็กหญิงสุทธิกา สวงดุก                    อายุ 10 ปี          ชั้น ป.4              โรงเรียนวัดสุทธาวาส

5.      เด็กหญิงน้ำทิพย์ เทพณรงค์               อายุ 15 ปี          ชั้น ม.2              โรงเรียนวัดสุทธาวาส

6.      เด็กชายธราดล ถี่ระแก้ว                     อายุ 13 ปี          ชั้น ป.6              โรงเรียนเมืองพัทยา 2

7.      เด็กหญิงปุณยภา ขุนครุฑ                  อายุ 11 ปี          ชั้น ป.5              โรงเรียนเมืองพัทยา 2

8.      เด็กหญิงวรรณฤดี จันทร์ทอง              อายุ 11 ปี          ชั้น ป.5              โรงเรียนเมืองพัทยา 7

9.      เด็กชายนิโรธ ปัญจนิโรธ                     อายุ 11 ปี          ชั้น ป.6              โรงเรียนเมืองพัทยา 7

10.  เด็กชายวุฒิตระการ เล้าเจริญ             อายุ 15 ปี          ชั้น ม.3              โรงเรียนเมืองพัทยา 11

สำหรับการแข่งขันฟุตบอล 7 คน สานสัมพันธ์ชุมชน ซึ่งเปิดสนามนัดกระชับมิตรด้วยคู่พิเศษจากทีมเจ้าภาพอย่างบ้านเด็กพระมหาไถ่ พัทยา พบกับทีมบ้านน้องเล็กจากหมู่บ้านเด็กคุณพ่อเรย์ การแข่งขันเป็นแบบจับฉลากแบ่งสาย  หลังจบการแข่งขันทีมที่คว้ารองชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่ทีมจากโรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์  รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ทีมจากโรงเรียนบ้านทุ่งกลม ท้ายสุดด้วยทีมคู่ซี้ที่ฟาดแข้งกันอย่างสมศักดิ์ศรีตลอดการแข่งขัน คือทีมจากโรงเรียนวัดสุทธาวาส และเจ้าภาพบ้านเด็กพระมหาไถ่ พัทยา ที่ผลการแข่งขันยังไงก็ฟันกันไม่ลง แม้จะทดเวลาบาดเจ็บ หรือดวลลูกโทด สกอร์ก็ยังตามติดเสมอกันอย่างเมามัน ทำเอาแฟนบอลรุ่นเล็กรุ่นใหญ่นั่งกันไม่ติด ลุ้นกันมันแบบไม่อายฟุตบอลโลก ท้ายสุดหลังเสียงนกหวีดหมดเวลา กรรมการตัดสินให้ครองแชมป์และรับถ้วยรางวัลชนะเลิศร่วมกัน

นับเป็นเวลาที่ยาวนานกว่า 25 ปีแล้ว ที่งานสังคมสงเคราะห์ด้านเด็กของคุณพ่อเรย์และคณะพระมหาไถ่ ได้รับใช้สังคมไทย โดยมุ่งมั่นให้เกิดความแตกต่างในเชิงบวกของชีวิตเด็กเร่ร่อนด้อยโอกาส และเด็กที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนทางครอบครัว ให้พวกเขาได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานที่เท่าเทียมกันของเด็กทุกคนภายใต้หลักอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 4 ประการ และสนับสนุนให้พวกเขามีโอกาสที่จะนำเอาศักยภาพแห่งตนมาใช้สร้างประโยชน์แก่ตนเอง และพร้อมที่จะกลับสู่ครอบครัว ภูมิลำเนา และสังคมอย่างมีคุณภาพ 

พวกเราผู้ปฏิบัติงานสืบสานปณิธานของคุณพ่อเรย์ เราทุกคนจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ แม้จะไม่สามารถเทียบเท่ากับความมุ่งมั่นตั้งใจและผลสัมฤทธิ์ที่คุณพ่อได้สร้างไว้ แต่เราทุกคนทั้งเด็กและเจ้าหน้าที่ จะใช้ชีวิตใหม่ที่คุณพ่อมอบให้อย่างมีความสุข ตั้งใจขวนขวายศึกษาเล่าเรียน และเพียรพยายามที่จะยืนอยู่ในสังคมให้ได้อย่างปกติสุข ให้สมดังวิสัยทัศน์ของมูลนิธิคุณพ่อเรย์ที่ว่า  “เราเป็นแสงแห่งความหวังของเด็กและคนพิการ”