บ. ซูเลียน เหมาสินค้ากว่า 40,000 บาท สร้างขวัญและกำลังใจให้กับ ตลาดกลางสินค้าคนพิการ มหาไถ่

บ. ซูเลียน เหมาสินค้ากว่า 40,000 บาท สร้างขวัญและกำลังใจให้กับ ตลาดกลางสินค้าคนพิการ มหาไถ่

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2556 คุณหมอสุรพล ตั้งเจริญกิจสกุล (ซ้าย) จากบริษัท ซูเลียน (ประเทศไทย)  ได้ให้การสนับสนุนสินค้าของคนพิการ ในการใช้บริการตลาดกลางสินค้าคนพิการมหาไถ่ เพื่อสั่งสินค้า Premium เป็นเงินจำนวน 42,500 บาท ทั้งนี้สามารถสร้างความดีใจให้กับผู้พิการ และยังเป็นการช่วยเหลือส่งเสริมงานฝีมือของผู้พิการให้มีกำลังใจในการประกอบอาชีพอิสระอีกด้วย จุฑามาศ คล่องนาวา ผู้จัดการ Ray Selections (ขวา) ได้เปิดเผยว่า ตลาดกลางสินค้าคนพิการมหาไถ่ ได้เปิดให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีหน้าร้านอยู่บริเวณศูนย์คณะพระมหาไถ่ ซึ่งมีสินค้าฝีมือของคนพิการมากมายที่รวบรวมมาจำหน่ายที่นี่ หรือผู้ที่สนใจอยากดูผลงานสามารถ เข้าไปชมสินค้าได้ที่ facebook : Ray Selections