บ.สยามโตโยต้า ลงมือปลูกมะนาวและเลี้ยงมื้อเที่ยง

บ.สยามโตโยต้า ลงมือปลูกมะนาวและเลี้ยงมื้อเที่ยง

ขอขอบคุณ บริษัทสยามโตโยต้า ฝ่าย : PRODUCTION CONTROL คณะผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน ที่มาทำกิจกรรมเพื่อสังคมที่บ้านเด็กพระมหาไถ่ พัทยา โดยการมอบเงินสนับสนุนโครงการปลูกมะนาว และมาลงมือปักกิ่ง ปลูกต้นมะนาวให้แก่เด็ก ๆ ด้วยความตั้งใจ พร้อมกันนี้ ยังมอบเงินสนับสนุนค่าอาหารมื้อกลางวันวันนี้ด้วยค่ะ