ปฏิทินเก่าเพื่อนักเรียนตาบอด

ปฏิทินเก่าเพื่อนักเรียนตาบอด

ด้วยความมีน้ำใจและเอื้อเฟื้อ และเสียสละของกลุ่มพนักงาน โรงพยาบาลชลบุรี ที่ได้จัดทำโครงการ "รับบริจาคปฏิทินใช้แล้ว เพื่อสร้างคุณค่าให้ผู้มีปัญหาบกพร่องทางสายตาและการมองเห็น" ทั้งจากเจ้าหน้าที่และจากประชาชนทั่วไป เพื่อรวบรวมมาบริจาคให้กับ มูลนิธิคุณพ่อเรย์ ทั้งนี้ คุณจตุพร แก้วสุข พยาบาลหัวหน้างานศูนย์มิตรภาพบำบัด รพ.ชลบุรี พร้อมคณะ ได้มามอบปฏิทินใช้แล้วจำนวน 50 กล่อง โดยมี บาทหลวง ดร.พิชาญ ใจเสรี รองประธานมูลนิธิคุณพ่อเรย์ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน 2557

ปฏิทินใช้แล้วเหล่านี้จะส่งต่อให้ โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยาฯ เพื่อใช้ประโยชน์ในการเรียน เขียน อ่านอักษรเบรลล์ ต่อไปนับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง 

DSC_0616