ประชุมผู้ปกครองประจำปี

ประชุมผู้ปกครองประจำปี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพระมหาไถ่พัทยา ได้จัดการประชุมผู้ปกครองประจำปี เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันในการดูแลเด็ก เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา